UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU ZAMÓWIENIA (PEŁNOMOCNICTWO) Miejscowość, data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

DANE: 

Imię, Nazwisko: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adres: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

E-mail: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tel:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ja, niżej podpisany/-a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jako osoba pełnoletnia, niniejszym upoważniam firmę kurierską . . . . . . . . . . . . . . do odbioru w moim imieniu zakupionych przeze mnie produktów w sklepie top-wino.pl i doręczenia ich pod wskazany przeze mnie adres w zamówieniu z dnia . . . . . . . . . . . . . . . o numerze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Data i Podpis

Zarejestruj nowe konto

Posiadasz już swoje konto?
Zaloguj się lub zresetuj hasło